Sakramenty Święte

Kontakt
ul. Dworcowa 2
72-344 Rewal

Jak trafić do kościoła? (mapa dojazdu)

tel. 91/386-25-64
Konto parafii

83 9376 0001 2002 0007 9309 0001

SGB Bank Spółdzielczy Gryfice oddział Rewal

Duszpasterze

Ks. prob. mgr Krzysztof Przybyło

Ks. pomoc Piotr Filipowski

Cytat z Pisma Świętego

Gdzie Bóg jest na pier­wszym miej­scu, tam wszys­tko jest na swoim miejscu.

św. Augustyn

Sakramenty Święte

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Przez ten sakrament, chrześcijanin jeszcze ściślej wiąże się z Kościołem i otrzymuje szczególna moc Ducha Świętego, przez co staje się prawdziwym świadkiem Chrystusa i zobowiązuje się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Czytaj dalej o Sakramencie Bierzmowania


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jezus Chrystus naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10,14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest przedstawienie dziecka Kościołowi, aby przez sakrament chrztu zostało włączone do wspólnoty zbawionych, a oczyszczone z grzechu pierworodnego, stało się przybranym dzieckiem Boga i uczestnikiem życia Bożego w Chrystusie.

Czytaj dalej o Sakramencie Chrztu Świętego


SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie „w naczyniach glinianych” ( 2 Kor 4, 7). To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania.

Czytaj dalej o Sakramencie Eucharystii


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, gdzie jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w Kancelarii 3 miesiące przed zawarciem tego sakramentu.

Czytaj więcej o Sakramencie Małżeństwa


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

osługa sakramentu chorych dokonywana jest na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni. W naszej parafii chorzy odwiedzani są w domach w każdy I-wszy piątek miesiąca lub w razie potrzeby w innym czasie. Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej, w zakrystii.

Czytaj więcej o Sakramencie Namaszczenia Chorych


kontakt@parafiarewal.pl Parafia rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Zbawiciela
ul. Dworcowa 2, 72-344 Rewal
2013-2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone